Наші спеціальності відповідають сучасним запитам ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні. Науково-педагогічний колектив факультету прагне забезпечувати високоякісну підготовку фахівців через упровадження нових освітніх технологій навчання, тісний зв’язок із працедавцями, реалізацію міжнародних освітніх проектів. Освітній процес на факультеті забезпечують науково-педагогічні працівники найвищої кваліфікації, серед яких 25 докторів наук, 68 кандидатів наук. Провідні науковці очолюють наукові школи: психологічну, філологічну, педагогічну, соціально-педагогічну, школу природознавчих досліджень. Далі …