Дата публікації: 28.09.2020

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» , що відбулася на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 28 квітня 2020 року у відповідності до плану МОН України . Співорганізаторами конференції також виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, , Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Інститут педагогіки НАПН України.

Основними тематичними напрямками конференції були:
1. Актуальні питання теорії, історії та практики соціального захисту.
2. Використання інноваційних технологій у роботі фахівця соціальної сфери.
3. Методологічні засади соціальної допомоги у кризових ситуаціях.
4. Практична психологія в соціальній роботі.
5. Інклюзія в соціальній роботі.

Професорсько-викладацький склад кафедри прийняв активну участь у науковій дискусії та обговоренні теоретико-прикладних проблем з соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Співорганізатори конференції

Учасники конференції

Сертифікат учасника

ПРОГРАМА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ КПНУ 28.04.2020