Дата публікації: 28.09.2020

Додаткові бали

Шановні студенти!

 

При формуванні рейтингового списку для призначення академічної стипендії кожен з вас має право на урахування додаткових балів. Ознайомтеся з особливостями подання інформації для нарахування додаткових балів.

  1. Якщо Ви є автором або співавтором наукової статті, тез доповіді наукової конференції – потрібно надіслати заповнену Довідку і скріни або фото статті, титульної сторінки збірника, у якому вона опублікована і змісту збірника. Якщо стаття опублікована в електронному варіанті – потрібно подати електронну адресу.
  2. Якщо Ви брали участь у завершальному (всеукраїнському) етапі фахової олімпіади і посіли призове місце, потрібно надіслати заповнену Довідку і фото диплома про присудження призового місця.
  3. Якщо Ви здобули певне звання або нагороду у спортивних змаганнях, потрібно надіслати заповнену Довідку і фото документа, у якому зазначено цей факт. Якщо у Вас особисто немає такого документа, зверніться до свого тренера або до керівника спортивного клубу.
  4. Якщо Ви є старостою групи, членом / головою вченої ради, профкому, студентської ради університету, факультету, гуртожитку, учасником фокус-групи, потрібно надіслати заповнену Довідку.
  5. Якщо Ви є учасником художньої самодіяльності, потрібно надіслати заповнену Довідку. Але керівник художнього колективу має засвідчити, що Ви брали участь у певних заходах у період карантину.
  6. Якщо Ви є учасником волонтерського руху, потрібно надіслати заповнену Довідку. Але керівник волонтерської організації має засвідчити, що Ви брали участь у волонтерській роботі у період карантину.

 

Увага! В умовах карантину підписи на Довідці не потрібні. Відповідальні за ділянку роботи подадуть списки, які підтверджують Вашу участь у роботі тієї чи іншої структури.

Якщо Ви брали участь у волонтерській діяльності поза межами ХНУ, подайте контактні дані керівника волонтерської організації.

Надсилати скріни, фотокопії потрібно заступникові декана ГПФ Приймак Інні Володимирівні. Усю додаткову інформацію можна одержати також у Приймак І.В.

Електронна адреса Приймак І.В.:

prijmak_inna@ukr.net

телефон/viber: 067-263-9935

 

Інформація про кількість додаткових балів, які нараховуються за різні види роботи – на сайті ХНУ у директорії Публічна інформація – Стипендіальне забезпечення – Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

 

Перелік посадових осіб, які відповідають за обєктивність призначених студентам додаткових балів

№ з/п Назва виду діяльності Відповідальні посадові особи Контакти (телефон, e-mail)
1. Патенти та авторські свідоцтва, участь у науково-дослідній діяльності  
1.1 Патент на винахід Декан

факультету

1.2 Патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право (твір)*
1.3 Участь у науково-дослідних роботах (НДР) з фундаментальних, прикладних досліджень (госпдоговірних роботах) Начальник науково-дослідної частини Бойко Юлій Миколайович

0679349960

boiko_julius@ukr.net

1.4 Член студентського наукового товариства Університету (член студентського конструкторського (проектно-конструкторського) бюро (СКБ))
2. Публікації у наукових збірниках та журналах  
2.1 Автор (співавтор) наукової статті у виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus (або Web of Science)* Декан

факультету

2.2 Автор (співавтор) наукової статті у науковому фаховому виданні України, яке входить до Переліку видань затвердженого наказами МОНУ, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук*
2.3 Автор (співавтор) наукової статті (тез доповідей конференцій), яка не відповідає пп. 2.1, 2.2*
3. Участь у завершальному етапі (II і III – етапи) у міжнародних та всеукраїнських фахових олімпіадах (призове місце) і конкурсах наукових робіт (одержані нагороди)  
3.1 Перше місце Декан

факультету

3.2 Друге місце
3.3 Третє місце
3.4 Грамота, диплом, подяка у номінаціях
4. Художньо-творча робота студентів (для мистецьких спеціальностей)  
Одержані нагороди на міжнародних конкурсах або виставках Зав. відділу з навчально-виховної роботи і соціальної політики Байдич Людмила Едуардівна

0962700113

baidich@ukr.net

4.1 – гран-прі
4.2 – перше місце
4.3 – друге місце
4.4 – третє місце
5. Спортивна робота  
Одержання звання:
5.1 – Заслужений майстер спорту Голова спортивного клубу

Університету

Мозолюк Олександр Володимирович

0971775867

mozovita@meta.ua

5.2 – Майстер спорту міжнародного класу
5.3 – майстер спорту
5.4 – кандидат у майстри спорту
Одержання нагороди (золота/срібна/бронзова) на:
5.5 – Олімпійських іграх
5.6 – чемпіонатах (кубках) світу, Європи, України
5.7 – всесвітніх/всеукраїнських універсіадах
Участь у змаганнях з окремих видів спорту:
5.8 – міжнародних/всеукраїнських
6. Участь у суспільно-корисній та громадській діяльності  
6.1 Член Вченої ради університету Учений секретар Тебляшкіна Людмила Іванівна

0505330518

tebliashkina@ukr.net

6.2 Член вченої ради факультету Секретар ради
6.3 Член профкому первинної профспілкової організації студентів Голова профкому Вичавка Анатолій Анатолійович

0676732151

vichavka@ukr.net

6.4 Член студентської ради Університету Голова студради Університету Магльона Анна Вячеславівна

0984412191

anamaglyona@gmail.com

6.5 Член студентської ради факультету/гуртожитку Голова студради факультету/

гуртожитку

6.6 Учасник фокус-групи із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Гарант освітньої програми та погодженням декана
6.7 Голова студентської ради Університету Зав. відділу з навчально-виховної роботи Байдич Людмила Едуардівна

0962700113

baidich@ukr.net

6.8 Голова студентської ради факультету/гуртожитку Голова студради Університету Магльона Анна Вячеславівна

0984412191

anamaglyona@gmail.com

6.9 Староста групи Декан факультету
6.10 Художня самодіяльність (за видами) Керівники художніх колективів Цимбалістий Василь Феодосійович

0679875980

6.11 Волонтерська і благодійна діяльність Декан факультету