Дата публікації: 28.09.2020

На кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки відбулося обговорення зі стейкхолдерами освітніх програм зі спеціальності 231 Соціальна робота

7 липня 2020 року на кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету проведено науково-практичний семінар з стейкхолдерами щодо обговорення освітніх програм зі  спеціальності 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота.

У робочій дискусії, у якості зовнішніх експертів, прийняли участь керівники провідних соціальних закладів та установ Хмельниччини:

  • Директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Власюк Тетяна Михайлівна;
  • Директор Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любецька Мар’яна Миколаївна;
  • Директор Державного закладу “Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги” Андрейчак Алла Федорівна;
  • Заступник директора Хмельницького міського центру зайнятості Білик Інна Гаврилівна.

У ході професійного обговорення було окреслено основні сфери професійної діяльності майбутніх магістрів та бакалаврів з соціальної роботи та відповідність визначених проектною групою освітніх компонент майбутній соціальній, соціально-педагогічній та коучинговій діяльності соціального працівника. Перевірено узгодженість визначених у освітніх програмі загальних і професійних компетентностей щодо передбачених  програмних результатів.

Роботодавці акцентували увагу гарантів та членів проектних груп на посиленні соціально-психологічної, психопрофілактичної, консультативної, психотерапевтичної, правової  та комунікативної підготовки майбутніх соціальних працівників, а також на важливості ознайомлення студентів з системою діяльності соціальних служб, їх структурою  та менеджментом.       Усі внесені стейкхолдерами пропозиції будуть враховані та відображені у розробці нових тем та внесенні їх у робочі програми навчальних дисциплін “Основи професійної етики та спілкування в соціальній роботі”, “Соціальна конфліктологія та міжкультурна комунікація”, “Психологічні основи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів”, “Правові основи соціальної роботи”, “Основи консультування”, “Основи психопрофілактики та психотерапії в соціальній роботі” тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри дякує усім учасникам науково-практичного семінару за плідну співпрацю та цінні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки фахівців зі спеціальності 231 “Соціальна робота”.